بایگانی برچسب: s

چگونه جلسه تنظیم اهداف و نتایج کلیدی را برگزار کنیم؟

نوشته‌شده در توسط .

 OKR Planningچیست؟ 

برنامه ریزی OKR یا تنظیم OKR اولین رویداد در هر چرخه OKR است . این شامل طوفان فکری و تدوین اهداف و نتایج کلیدی برای چرخه بعدی است و معمولاً به صورت کارگاه یا جلسه انجام می شود .برنامه ریزی در چندین سطح انجام می شود: برای کل شرکت، تیم ها  و در سطح فردی. با این حال، اصل و روند جلسه تا حد زیادی ثابت است. تنها تفاوت در زمینه ای است که اهداف و نتایج کلیدی ایجاد شده به آن مربوط می شود.

بیشتر بخوانید

هدف گذاری و اساطیر یونان

نوشته‌شده در توسط .

روزی روزگاری در قلمرو اساطیری یونان، دوشیزه‌ای به نام آتالانتا زندگی می‌کرد. او استعداد و زیبای بی مانند داشت که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نبود – سرعت و زیبایی که همه کسانی را که شاهد آن بودند در حیرت فرو می برد. شهرت آتالانتا به دور و بر گسترده شد و خواستگاران از گوشه و کنار سرزمین برای ازدواج با او گسیل شدند.

با این حال، آتالانتا یک شرط داشت. او اعلام کرد که تنها با مردی ازدواج خواهد کرد که بتواند در یک مسابقه دویدن از او پیشی بگیرد و اگر شکست بخورند آنها را خواهد کشت. بسیاری از خواستگاران شانس خود را امتحان کردند، اما هیچ کدام نتوانست با سرعت او برابری کنند و جان خود را از دست دادند. یأس قلب آنها را پر میکرد زیرا فهمیدند تلاشهای بیهوده بوده است و نتیجه منجر به مرگ آنها می شد.

بیشتر بخوانید